Jdi na obsah Jdi na menu
 


 Nejdek - hrad

 

 

Počátky hradu nejsou zcela jasné, poslední hypotézy usuzují z podoby věže na zeměpanský strážní hrad z 13. století. Prvním doloženým majitelem byl patrně v letech 1300-1341 Konrád Plick. Jeho rod přijal roku 1340 Nejdek jako královské léno a držel jej až do roku 1410. Poté se zde střídali majitelé až do roku 1446, kdy hrad koupili Šlikové. Roku 1568 ho snad jako krátkodobou zástavu držel Jindřich z Regeru. Roku 1602 prodal Štěpán Šlik Nejdek Bedřichovi Colonovi z Felsu. Protestantští Colonnové se běh třicetileté války museli vystěhovat a Nejdek koupil Heřman Černín z Chudenic. Hrad byl tou dobou zřejmě zničen a kromě Černé věže rozebrán v polovině 17. století na stavbu nového zámku. Černá věž byla později upravena na zvonici. V 18. století byl do přízemí proražen nový vstup a v roce 1831 byla věž snížena a opatřena dnešní střechou. V letech 1734-94 bylo panství majetkem Hartigů, v 19. století pak Kleistů.

 

 

 

Malý hrad na žulové ostrožně nad ohybem řeky Rolavy v čele zajištoval šíjový příkop. Za dalším příkopem se tyčí Černá věž, za kterou jsou vidět sporé zbytky hradních konstrukcí, především obvodového poevnění představovaného přitesanou skálou opatženou otvory. Bezprostředně za věží je to pak příčná zeď z velkých kvádrů se střílnou a mladším otvorem. Věž má nepravidelný lichoběžníkový půdorys a vznikla v několika etapách. V první fázi byla postavena do výše dnešního druhého patra. Z té doby pochází obdélný vchod v úrovni 2. patra a střílna 1. patra. Věž byla při neznámé příležitosti značně poškozena a poté delší dobu chátrala. Někdy v 15. století byla opravena a opatřena ostatními dochovanými středověkými otvory. Na počátku 16. století byla opatřena dnešním nejvyšším patrem. Nad ním bylo ještě další patro vysazené na konzolách, to bylo v roce 1831 sneseno.