Jdi na obsah Jdi na menu
 


VALEČ - Zámek

vale_---z_mek.jpgAčkoli se Valeč poprvé objevuje v písemných pramenech až k roku 1358, osídlení zde jistě vzhledem k příznivé poloze na úpatí jihovýchodních Doupovských hor existovalo mnohem dříve. Dnešní název vznikl někdy v 1. polovině 13. století ze jména Válek (původně snad Valentin), který zde měl dvůr.

Významný předěl v dějinách vsi znamenalo privilegium z 2. prosince 1514, které na žádost majitele valečského panství Jakuba z Vřesovic udělil Valči Vladislav Jagellonský. Povýšil Valeč na městečko a udělil mu např. týdenní trh, dále výroční devítidenní trh, přiznal právo užívat pečeť a pečetit zeleným voskem. V roce 1517 koupil Valeč Kryštof Štampach - tento rod pak během dvou staletí podstatně ovlivnil tvářnost městečka, stejně jako hrabata z Globenu od roku 1721.

Dominantní stavbu Valče představuje bezesporu zámek, na jehož místě stál kdysi gotický hrad, později renesančně přestavěný. Stavba byla za hraběte Jana Kryštofa Kagera ze Štampachu částečně barokně upravena staviteli F.Barellim a po něm G. A. Biana Rossou, k dokončení velkolepé barokní přestavby pak došlo až za Globenů v letech 1730-1733. Zámek pak byl ještě upraven novobarokně v letech 1895-1896. Dne 2. dubna 1976 stavbu značně poškodil požár, jehož následky se bohužel dodnes nepodařilo vzhledem k nedostatečným finančním prostředkům odstranit.

K zámku neodmyslitelně patří též rozsáhlý a proslulý park budovaný stejně jako zámecká budova ve dvou stavebních etapách. Zejména druhá fáze jej obohatila o známou galerii plastik z dílny Matyáše Bernarda Brauna, z nichž se jich dodnes dochovalo 27. Hned po Šporkově východočeském Kuksu tak Valeč vlastní nejpočetnější soubor kopií soch tohoto umělce.

Významnou památku Valče představuje v neposlední řadě zámecký kostel Nejsvětější Trojice, podstavený architektem G. A. Biana Rossou v letech 1710 - 1728. Před ním pak sloup Nejsvětější Trojice F. M. Kaňky z roku 1725 se sochami českých patronů z dílny M. B. Brauna. V městečku jsou k vidění i další zajímavé stavby, např. budova fary či městského kostela sv. Jana Křtitele.